0703749074 

Bokningsregler

Resegaranti Alla våra resor säljs med resegaranti, för mer information kontakta Kammarkollegiet 08- 700 08 00 eller gå in på www.kammarkollegiet.se.
Anmälningsavgift
I samband med bokning betalas anmälningsavgiften; 50% av totalt pris (minst 2000 kronor per person). Är det mindre än 30 dagar till aktivitetsstart eller om det gäller ett presentkort betalas hela summan i samband med köpet. Denna avgift är en delbetalning av det totala priset. Vid belopp upp till 2000 betalas hela summan i samband med bokning. Betalning sker genom betalning till vårt bankgiro eller med kort.
Aktivering av presentkort
När du bokar en upplevelse med ett presentkort (från Nordic Footprints AB eller extern leverantör) är bokningen bindande i och med att vi bekräftar din bokning. Eventuell ombokning sker enligt gällande om/avbokningsregler, se nedan
Bekräftelse
När bokningen är genomförd får du ett kvitto på ditt köp. Inom kort därefter skickas en bokningsbekräftelse från oss.
Slutbetalning
Slutlig betalning sker vid ankomst. Vi skickar slutfaktura tillsammans med en rekommenderad packlista tillsammans med din bokningsbekräftelse. Om anmälan sker senare än 30 dagar innan avresa skall hela resans pris betalas omgående. Eventuella färdhandlingar skickas ut efter att slutbetalning erhållits.
Resplan
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av resplanen. Ändringar kan göras av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. I absolut undantagsfall kan också ändring av boende ske.
Våra priser
Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka priset om stora förändringar i transportkostnader eller valutakursen inträffar. Sådan prishöjning meddelas innan slutbetalning skall ske. Du har rätt att kostnadsfritt avboka resan vid en prishöjning större än 5 %.
Avbeställning av resa
Vid avbeställning / ombokning senast 30 dagar innan resans startdatum återbetalas eventuella inbetalade pengar med avdrag för anmälningsavgiften på 50% av totalsumman (dock lägst 2000 kronor per person).
Vid avbeställning / ombokning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före resans startdatum betalar resenären 50% av resans pris (dock lägst 2000 kronor per person).
Vid avbeställning mindre än 14 dagar innan resans början betalar resenären fullt pris, dvs. ingen återbetalning är möjlig. Ingen återbetalning sker för eventuella transporttjänster som ej ombesörjs av Nordic Footprints.
Avbeställningsskydd och försäkring
Varje resenär ombesörjer själv att teckna eventuellt avbeställningsskydd. Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger ett fullgott reseskydd under resan. Nordic Footprints AB kan hjälpa till med att arrangera jaktförsäkring för jagande gäster.
Presentkort
Presentkort är giltiga 1 år från utfärdandedatum. Vi uppmanar våra kunder att boka sin upplevelse så snart som möjligt då de populäraste datumen snabbt fylls. Om presentkortsinnehavaren kontaktar oss senast 6 månader innan presentkortets förfallodatum garantera Nordic Footprints att erbjuda minst 2 tillgängliga datum innan presentkortets utgångsdatum. I det fall Nordic Footprints inte kan erbjuda minst 2 tillgängliga datum förlängs presentkortet utan kostnad för kunden
I det fall en kund inte hinner eller kan använda sitt presentkort innan utgångsdatum kan kunden förlänga giltighetstiden med 1 år för en kostnad om 20% av presentkortets värde (dock minst 1000 kronor per person). Om kunden inte förlänger giltighetstiden innan sista datumet har passerats räknas presentkortet som förbrukat.
När ett presentkort har använts för en bokning och ett datum har reserverats gäller avbokningsregler enligt ovan.
Inställd resa
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en gruppaktivitet eller gruppresa om minimiantalet resenärer för resan ej uppnås. Minimiantalet framgår under varje paket på www.nordicfootprints.se
Besked om inställd resa lämnas i god tid, allra senast 30 dagar före avresa. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in en resa p.g.a. force majeur. Om ett paket ställs in utav Nordic Footprints AB, så kommer depositionen att återbetalas.
Nordic Footprints AB tar däremot inget ansvar för kostnader som kunden har haft innan vårt inställande.
Force majeur
Nordic Footprints AB kan inte ställas ansvarig för situationer uppståndna ur strejker, oväder, storm, extrema regnväder eller andra force majeur situationer. Vi hjälper till att hitta en lösning men kan inte ta något ekonomiskt ansvar när det gäller ändrade flyg, transporter eller andra ändringar utanför det ordinarie reseprogrammet. Eventuella missade delar av resan ersätts ej.
Reklamation
Eventuella klagomål skall framföras omgående, på plats till reseledaren eller direkt till Nordic Footprints AB.
Övrigt
Nordic Footprints AB förbehåller sig rätten att avvisa en person som beter sig på ett olämpligt sätt enligt ansvarig guide och ingen återbetalning kommer att ske. En ansvarsbefrielse och ett godkännande av reglerna ska signeras utav samtliga deltagare i samband med ankomst och innan några aktiviteter kommer att påbörjas. Nordic Footprints AB reserverar sig för eventuella tekniska fel i onlinebokningen som kan medföra att din bokning blir inställd. En bokning är inte definitiv förrän du har mottagit ett kvitto av Nordic Footprints AB per email.